Чи портібен вам M&A?

Чи портібен вам M&A?

Андрій Лазоренко, CEO та Co-founder IdeaSoft на власному досвіді поглинання компанії Eventyr відповів на поширені запитання щодо угод M&A

Що таке M&A?

Злиття та поглинання (M&A – mergers and acquisitions) — це процес об’єднання двох чи більше компаній в одну або придбання однієї компанії іншою. Під час злиття дві компанії об’єднують свою діяльність та активи, щоб утворити нову юридичну особу, тоді як у разі поглинання одна компанія бере на себе активи та діяльність іншої компанії, причому остання часто припиняє своє існування як окрема юридична особа. 

Основна ідея будь-якого злиття та поглинання – це розвиток. Будь-яка компанія прагне до нього, щоб збільшувати прибуток, розширювати присутність на ринку та зменшувати ризики. У такому разі можна або зростати самостійно або об’єднатися з іншою компанією.

База даних InVenture: "Угоди M&A в Україні"

Як зрозуміти, що компанії потрібен M&A?

Є кілька ознак того, що компанії може знадобитися розглянути стратегію злиття та поглинання (M&A), зокрема:

 1. Застійне зростання: якщо компанія стикається з проблемами збільшення доходу, частки ринку або клієнтської бази, M&A може стати способом швидкого доступу до нових ринків і клієнтів.
 2. Необхідність диверсифікації: якщо компанія сильно залежить від одного продукту чи ринку, вона може ризикувати втратити дохід у разі зміни умов. Злиття та поглинання можуть допомогти урізноманітнити пропозицію продукції компанії та зменшити її залежність від будь-якої однієї сфери.
 3. Неефективна діяльність: якщо компанія стикається з високими витратами, низькою ефективністю або дублюванням функцій, M&A може надати можливості для економії коштів і покращення роботи шляхом об’єднання ресурсів і усунення надмірностей.
 4. Конкуренція: якщо компанія стикається з інтенсивною конкуренцією або загрозами з боку нових учасників на її ринку, злиття та поглинання можуть бути способом швидкого придбання додаткових продуктів, технологій або баз клієнтів, щоб зберегти свою конкурентну позицію.
 5. Доступ до нових технологій та інтелектуальної власності: якщо компанії потрібен доступ до нових технологій чи інтелектуальної власності, щоб підвищити свою конкурентоспроможність, M&A може надати спосіб швидко придбати ці активи.
 6. Фінансові міркування: якщо компанія стикається з фінансовими труднощами, такими як високий рівень боргу, зниження прибутку або слабкий баланс, M&A може забезпечити доступ до нових джерел капіталу та покращити її фінансову стабільність.

Ще один важливий момент – коли в компанії починається активна стадія зростання, вона розвивається в різних вертикалях. У цей момент, найбільша її цінність – це команда, яка здатна розширювати бізнес. Часто, основною перешкодою компаній, що швидко зростають, стає нездатність до паралельного розширення бізнес-команд. Якщо команду розширювати дуже швидко, вона може втратити свою культуру, ідентичність, цінності, командну динаміку. Якщо команду розширювати надто повільно – цього не буде достатньо, щоб забезпечувати повноцінне зростання бізнесу та масштабувати його. 

Тому багато сучасних компаній приходять до розуміння того, що розширення бізнес команди можливе не тільки органічним шляхом, а й шляхом партнерств та M&A (mergers and acquisitions, процес злиття та поглинання) з іншими схожими по майндсету компаніями. Це дозволяє доповнити та налагодити нові бізнес вертикалі, запозичити та поділитися досвідом, розширити експертизу. 

Важливо сказати, що злиття та поглинання не є рішенням для всіх компаній і може бути складним і ризикованим. Ретельний аналіз переваг і ризиків, а також комплексний процес належної обачності є важливими для успішного результату.

Які основні переваги M&A?

Основні переваги злиття та поглинання (M&A) включають:

 • Збільшення частки ринку та конкурентоспроможності: M&A дозволяє компаніям розширити охоплення ринку, отримати доступ до нових клієнтів і підвищити свою конкурентоспроможність.
 • Диверсифікація: злиття та поглинання можуть допомогти компаніям урізноманітнити пропозицію своїх продуктів, зменшити залежність від одного продукту чи ринку та керувати ризиками.
 • Покращена економія від масштабу: об’єднання операцій може призвести до зниження витрат і підвищення ефективності завдяки спільному використанню ресурсів і усуненню однакових функцій.
 • Доступ до нових технологій та інтелектуальної власності: M&A може надати компаніям доступ до нових технологій та інтелектуальної власності, що може підвищити їхню конкурентоспроможність та інновації.
 • Синергія: M&A може створити синергію, яка дозволить компаніям досягти разом більшого, ніж вони могли б самостійно.
 • Фінансові вигоди: злиття та поглинання можуть забезпечити компаніям збільшення доходу, покращення грошового потоку та міцніший баланс.

Які показники інвестори розглядають перед M&A?

Інвестори часто розглядають кілька показників, перш ніж розглядати можливість злиття та поглинання (M&A), зокрема:

 • Фінансові показники: зростання доходу, норма прибутку, прибуток до сплати відсотків, податків, амортизації та амортизації (EBITDA), рентабельність інвестицій (ROI) і співвідношення боргу до власного капіталу.
 • Ринкові показники: включно з часткою ринку, клієнтською базою та пропозицією продуктів, а також тенденціями ринку та потенціалом майбутнього зростання.
 • Операційні показники: виробнича потужність, ефективність ланцюжка поставок і продуктивність співробітників.
 • Стратегічна відповідність: у тому числі сумісність корпоративної культури, бізнес-стратегії та операційної практики.
 • Інтеграційний потенціал: оцінка потенціалу успішної інтеграції двох компаній після злиття.
 • Показники оцінки: співвідношення ціни та прибутку (P/E), вартість підприємства та співвідношення ціни та продажів (P/S), щоб визначити відносну вартість залучених компаній.
 • Юридичні та нормативні аспекти: наприклад, нормативне середовище, незавершені судові процеси та дотримання антимонопольного законодавства.

Яким сферам найбільше підходить M&A?

Злиття та поглинання (M&A) можуть бути придатними для різних галузей і бізнес-секторів, і придатність M&A в будь-якій конкретній ситуації залежить від низки факторів, включаючи конкретні бізнес-стратегії та цілі, ринкові умови, фінансову ситуацію, юридичне та нормативне середовище. Деякі сфери, де M&A найчастіше використовуються, включають:

 • Технології. Злиття та поглинання часто використовуються для придбання додаткових технологій, інтелектуальної власності та досвіду в швидкозмінних технологічних секторах. 
 • Охорона здоров’я: злиття та поглинання є поширеним явищем у секторі охорони здоров’я, де компанії можуть прагнути об’єднати ресурси для підвищення ефективності, збільшення частки ринку та доступу до нових технологій і методів лікування.
 • Фінансові послуги: злиття та поглинання широко використовуються в секторі фінансових послуг, де компанії можуть прагнути консолідувати операції, покращити пропозицію своїх продуктів і збільшити свою присутність на ринку.
 • Споживчі товари: злиття та поглинання використовуються для придбання додаткових продуктових ліній, розширення охоплення ринку та підвищення ефективності в секторі споживчих товарів, який включає такі галузі, як харчові продукти та напої, роздрібна торгівля та особиста гігієна.
 • Енергетика: M&A широко використовується в енергетичному секторі, де компанії можуть прагнути об’єднати ресурси, збільшити присутність на ринку та отримати доступ до нових технологій і ресурсів, таких як запаси нафти та газу.
 • Телекомунікації: злиття та поглинання зазвичай використовується в телекомунікаційному секторі, де компанії можуть прагнути об’єднати операції, покращити пропозицію своїх продуктів і збільшити свою присутність на ринку.

Але придатність M&A в будь-якій конкретній ситуації залежить від низки факторів, і ретельний аналіз переваг і ризиків є важливим для забезпечення успішного результату.

Які є ризики та протипоказання до M&A?

Злиття та поглинання (M&A) можуть принести багато переваг, але є також кілька ризиків і потенційних недоліків, які слід враховувати:

 1. Ризики інтеграції. Інтеграція двох компаній може бути складною і трудомісткою, а також може призвести до культурних конфліктів, опору співробітників і операційних проблем.
 2. Фінансові ризики: Злиття та поглинання можуть призвести до значних фінансових витрат, включаючи вартість належної перевірки, юридичні та консультаційні збори та витрати на інтеграцію. Це також може призвести до збільшення рівня боргу, зменшення прибутку та зниження віддачі від інвестицій.
 3. Стратегічні ризики: Злиття та поглинання можуть не призвести до очікуваної синергії, і об’єднана компанія може працювати не так добре, як очікувалося. Злиття та поглинання також можуть призвести до неузгодженості корпоративних стратегій, і новому суб’єкту господарювання може бути важко зберегти свою конкурентну позицію.
 4. Ринкові ризики: M&A може призвести до втрати частки ринку, зниження лояльності клієнтів і зниження репутації компанії. Компанія також може зазнавати посилення конкуренції, нестабільності ринку та регуляторних ризиків.
 5. Культурні ризики: злиття та поглинання можуть призвести до культурних конфліктів між працівниками двох компаній і можуть призвести до зниження морального духу працівників, збільшення плинності кадрів і втрати цінних працівників.
 6. Юридичні ризики: злиття та поглинання можуть призвести до юридичних та регулятивних проблем, у тому числі потенційних судових позовів від акціонерів, працівників і клієнтів. На компанію також можуть поширюватися антимонопольні норми та інші правові обмеження.

M&A – це складний процес, який вимагає ретельного розгляду потенційних вигод і ризиків. Ретельний процес належної перевірки, ефективне планування інтеграції та ефективна комунікація з усіма зацікавленими сторонами є важливими для забезпечення успішного результату.

Насамперед успішність M&A залежить саме від потенціалу інтеграції двох команд. Якщо вектори розвитку компаній, їх цінності, підходи і самі люди не підходять один одному, то це категорично зіграє в негативний бік і не дасть тих результатів, які потрібні. Тут важливо обирати правильних партнерів та зрозуміти, що ви разом зможете досягти більшого. Ця угода має сенс, коли виходить синергія та йде експоненційне зростання, наприклад, за рахунок можливостей, що надає одна сторона та драйву, що дозволяє скористатися цими можливостями з іншого боку.

Частина колег з IT-індустрії при розгляді можливості M&A мислять у парадигмі cash out, а не Strategic M&A Partnership. Вони фокусуються не на можливостях та перспективах розвитку свого бізнесу, а на мультиплікаторі та кінцевих цифрах по cash out. Якщо компанія розглядає M&A просто як можливість продати компанію або продати контрольний пакет, сподіваючись, що материнська структура виконуватиме за них роботу з управління та розвитку компанією, то в такому разі M&A протипоказано. Якщо здається, що після M&A роботи буде менше, слід очікувати, що її буде тільки більше. 

Читайте також