Досвід проведення M&A угоди: від українського стартапу до міжнародного бізнесу

Досвід проведення M&A угоди: від українського стартапу до міжнародного бізнесу

Владислав Меляницький, співзасновник ІТ-компаній Rademade та ITernal.Group

За даними InVenture, у 2021-2022 роках ІТ-сфера очолювала ринок M&A в Україні за обсягом та кількістю угод. У 2021 році ІТ-сектор здійснив угод на суму понад $1 млрд, але у 2022 році кількість угод зменшилася наполовину. Втім, незважаючи на повномасштабне вторгнення, українська ІТ-індустрія зберегла свої позиції, реалізувавши з початку 2022 року по I квартал 2023 року 13 угод вартістю понад $5 млн кожна на загальну суму $500 млн.

В умовах глобальної конкуренції українські технологічні компанії демонструють, що здатні не лише вистояти перед численними викликами, а й досягти визнання на міжнародному рівні. Одним із ключових шляхів до такого успіху є процеси злиття та поглинання з міжнародними інвесторами. Це не лише шлях до зростання, але й чіткий сигнал глобальному ринку про цінність та потенціал українських компаній.

Для підприємств, які розглядають M&A, надзвичайно важливо розуміти, що успіх угоди часто залежить не лише від стратегічного підходу, а й від уважного ведення процесу.

Стратегічні цілі M&A

Успішні злиття та поглинання починаються з чіткого визначення стратегічних цілей. Існує 3 розповсюджені причини, чому купують сервісний бізнес: залучення унікальних технологій, кваліфікована команда розробників та розширення клієнтської бази. Важливо мати на увазі, що кожен крок в процесі стратегічного партнерства веде до реалізації цих цілей, тому вони мають бути чіткими та відповідати довгостроковій візії компанії.

Підготовка бізнесу до M&A

Підготовка до успішної угоди в бізнесі розпочинається значно раніше, ніж відбувається перше спілкування з потенційним покупцем. Ключовими елементами є бездоганна фінансова звітність, оптимізація операційної діяльності та міцні відносини з клієнтами. Стагнація в бізнесі знижує його привабливість та потенціал для вигідного продажу. Цінність компанії збільшують власні продукти, стратегічні партнерства та унікальна експертиза, яка суттєво підвищує оцінку під час продажу. Додатково системи навчання, сертифікації, спеціалізовані знання, а також комплаєнс та юридична безпека є важливими для забезпечення успіху угоди. Важливим елементом є тізер, який підсвічує сильні сторони вашого бізнесу та операційну ефективність.

Due Diligence

Від першого контакту з потенційним покупцем або партнером кожен лист відіграє важливу роль, формуючи основу для майбутньої співпраці. Створення взаєморозуміння та довіри з партнером є критичним для успішної взаємодії.

На етапі формування угоди продавець має ініціювати процес детального аналізу (Due Diligence) з урахуванням попередніх домовленостей. Під час Due Diligence команди зазвичай фокусуються на кількох ключових аспектах: фінансова звітність, оцінка активів, оцінка керівного складу та співробітників, аналіз стабільності та різноманітності клієнтської бази, вивчення довготривалості та надійності контрактів. Також проводиться перевірка юридичної міцності угод та контрактів, аналіз фінансових показників для оцінки фінансової стійкості компанії, огляд фізичних та інтелектуальних активів, оцінка систем безпеки та кіберзахисту, а також аналіз залежності бізнесу від ключових осіб і внутрішніх процесів. Цей детальний аналіз допомагає виявити потенційні ризики та можливості, пов'язані з придбанням бізнесу.

SPA

При проведенні угоди важливо розуміти мотивацію та цілі покупця, чи то фінансового інвестора, чи стратегічного партнера. У процесі угоди кожен аспект, від письмової комунікації до оформлення юридичних документів, таких як Листи про наміри (LOI) та Угоди про купівлю-продаж активів (SPA), має велике значення. Кожен елемент цих документів буде регулярно використовуватися в процесі роботи.

Ці документи не лише захищають інтереси обох сторін, але й повинні забезпечувати необхідну гнучкість для адаптації до змінених обставин. Важливо пам'ятати, що реальність часто відрізняється від плану, тому готовність до несподіваних ситуацій та здатність швидко адаптуватися є ключовими для успішної співпраці.

Взаємодія з партнерами

У процесі реалізації угод злиття та поглинання (M&A) часто виникають непередбачені ситуації, які вимагають гнучкості та активної комунікації між партнерами. Успіх цих угод залежить не тільки від ефективного вирішення організаційних та фінансових питань, а й здатності вирішення локальних проблем, труднощів. На початкових етапах, партнери вивчають один одного, намагаючись збудувати взаєморозуміння та довіру. Важливість оверкомунікації та пошуку компромісних рішень з ключовими зацікавленими сторонами не можна недооцінювати. У всіх сторін повинна виникнути ясність стратегії, екзекюшену, і розуміння майбутніх планів. Кожна людина не повинна фантазувати, а мати чітке розуміння. Це допомагає уникнути непорозумінь і сприяє побудові довгострокових взаємовигідних відносин.

Також критично важливим є урахування та аналіз культурних аспектів обох компаній. Культурна сумісність та розуміння цінностей кожної зі сторін є фундаментальними для вдалої інтеграції.

QuoteВиконання зобов'язань, даних перед та під час процесу злиття, є вирішальним для збереження довіри та взаємоповаги між партнерами та командою.

Кейс 1+1>2

Історія ITernal Group, до якої входила компанія Rademade, є прикладом того, як стратегія M&A може стати каталізатором для швидкого зростання та масштабування бізнесу. Її поглинання з глобальним технологічним UST підкреслює, що українські технологічні фірми можуть бути привабливими не лише для місцевих, а й для значних міжнародних гравців. Це демонструє не просто розвиток окремих компаній, але й всього сектору, який виходить на новий рівень глобальної конкуренції. Важливо відзначити, що хоча наразі ринок M&A відчуває певне сповільнення, очікується, що після перемоги України спостерігатиметься зростання попиту на українські ІТ-компанії, відкриваючи нові можливості для розвитку та інвестицій.

Заснована як самостійна компанія, Rademade зіграла вирішальну роль у створенні ITernal Group, ставши «клеєм», який з'єднав три різні компанії в одну структуру. Це був стратегічний крок, який підтвердив формулу «1+1>2», в основі якої на меті було об'єднання невеликих компаній задля отримання синергії в прибутках та експертизи через крос-сейли. У цьому процесі вдалося вийти за рамки традиційного управління, підходячи до кожного потенційного партнера з відкритістю та готовністю до адаптації. Це дозволило не просто ідентифікувати, але й максимально реалізувати сильні сторони кожного з них. Ключовою частиною цього процесу стало створення єдиної, але гнучкої системи, яка змогла об'єднати різні компанії під одним дахом, забезпечуючи їхню інтеграцію в 1 структуру і сприяючи динамічному розвитку об’єднаної компанії.

Розвиток лідерських навичок у керуючої команди та формування ефективних виконавчих команд виявилося ключовим завданням для зміцнення організаційної структури. Зосередження уваги на фінансах, ключових показниках ефективності (KPI) та управлінні на рівні мідл-менеджменту привело до підвищення ефективності. Це, своєю чергою, створило умови для професійного розвитку та зростання, а також допомогло утримати ключових лідерів і спеціалістів.

Критичним кроком стала автоматизація процесів, де впровадження єдиної системи ERP забезпечило оптимізацію робочих процесів, підвищення управлінської прозорості та загальної ефективності бізнесу.

Інтеграція Rademade в ITernal Group, а потім її поглинання з американською корпорацією UST яскраво ілюструє потенціал стратегій M&A у прискоренні бізнес-розвитку. Незважаючи на те, що не всі подібні угоди ведуть до успіху, в даному випадку вдале поєднання ефективного управління та стратегічного планування дозволило Rademade трансформуватися з регіонального гравця на частину великої міжнародної компанії.

Короткий висновок

Можливості, що відкриваються завдяки стратегіям M&A, дуже важливі у світі, де швидкість змін і потреба в адаптації набувають критичного значення. Цей підхід дозволяє українським компаніям виходити на міжнародні ринки, залучати іноземні інвестиції, а також використовувати передові технології. Водночас, M&A сприяє крос-культурному обміну та відкриває двері для нових стратегічних партнерств, що веде до синергії та зростання ефективності. Розвиток M&A в Україні має продовжуватися, оскільки це не лише спосіб для компаній розширити свої горизонти, але й засіб для стимулювання економічного зростання та інновацій у країні. Що забезпечує створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та зміцнення її позицій на світовій арені.

Світ бізнесу рясніє історіями успіху, що починаються з малих стартапів та завершуються масштабними корпораціями з глобальним впливом. Одним з ключових інструментів у цьому трансформаційному процесі є стратегія злиття та поглинання (M&A). В сучасному бізнес-середовищі це не просто фінансові транзакції, але й стратегічні кроки, які можуть кардинально змінити долю компаній. На прикладі української компанії Rademade можна побачити, як застосування M&A відкриває шляхи до нових ринків, сприяє ефективному розподілу ресурсів та, найважливіше, прискорює інноваційний розвиток.

Читайте також