На що і на кого можна розраховувати задля економічного виживання України

На що і на кого можна розраховувати задля економічного виживання України

Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій: "Потреби поточного та повоєнного відновлення України будуть багато в чому схожі на потреби країн, ...

Україна потребує значних коштів для забезпечення економічної стійкості (ну або якщо говорити прямо — економічного виживання країни) та повоєнної відбудови. Якщо перше завдання вирішується переважно за рахунок міжнародної фінансової допомоги в різних формах на міждержавному рівні, то порівняно швидке та ефективне відновлення потребує масштабного залучення приватного капіталу. І це питання сьогодні активно дискутується в Україні та на різного роду міжнародних форумах з проблем повоєнного українського відновлення.

Як на мене, таким дискусіям бракує аналізу сучасних трендів та особливостей розвитку інвестиційних процесів у світі. Це дуже складне та багатоаспектне питання. Тому варто зупинитися на кількох моментах, які важливо зрозуміти для формування раціональних очікувань щодо залучення іноземних інвестицій в країну.

Отже, про які тенденції сьогодні говорять міжнародні організації та експерти?

Після значного постковідного відновлення у 2021 році обсяг світових прямих іноземних інвестицій впав на 2% у 2022 році — до $1,3 трлн. Це пояснюється цілою низкою криз, які наклались одна на одну, а саме: російська агресія проти України, високі ціни на продовольство та енергоносії, стрімке зростання державного боргу в глобальних масштабах.

Топ-10 країн-експортерів прямих іноземних інвестицій — це наша цільова аудиторія

Цікаво, що прямі іноземні інвестиції в розвинутих економіки впали на 37% — до $378 млрд. Водночас прямі іноземні інвестиції країн, що розвиваються, зросли на 4%, хоча загалом ситуація з прямими іноземними інвестиціями в різних країнах складалася дуже по-різному. До речі, в 2022 році баланс притоку-відтоку прямих іноземних інвестицій в РФ склав мінус $19 млрд, тоді як у 2021 році РФ мала позитивне сальдо в обсязі $39 млрд. Притік прямих іноземних інвестицій в Україну за цей час зменшився з $7 млрд до $1 млрд.

Таблиця 1. Нові інвестиційні проекти: розподіл за сферами.

Сфера

Приріст, %

Інфраструктура

+ 6%

Галузі, які базуються на глобальних ланцюгах створення вартості

+ 5%

Напівпровідники

+ 26%

Цифрова економіка

— 10%

Енергетика

— 1%

Джерело: UNCTAD. World Investment Report, 2023

Як бачимо, зростання відбулося в трьох секторах, де відбувались серйозні структурні зміни. Очевидно, що такі структурні зміни визначають динаміку та особливості інвестиційних процесів. Тому при формуванні очікувань та політики залучення прямих іноземних інвестицій в Україну слід адекватно розуміти напрями та сфери міжнародного інвестування та конкурентів України в цих сферах за потенційних інвесторів.

Таблиця 2. Топ 10 країн-експортерів капіталу, 2022 року, $ млрд.

Країна

Закордонні прямі іноземні інвестиції

Країна

Закордонні прямі іноземні інвестиції

США

373

Австралія

107

Японія

161

Гонконг (Китай)

104

Китай

147

Канада

79

Німеччина

143

Південна Корея

66

Велика Британія

130

Швеція

62

Джерело: UNCTAD. World Investment Report, 2023

Очевидно, що топ-10 країн-експортерів прямих іноземних інвестицій (або краще топ-20) — це наша цільова аудиторія як джерело прямих іноземних інвестицій за інших рівних умов. Воночас за гроші топ-десятки активно конкурують всі розвинуті держави та країни, що розвиваються. Ну а це, за логікою, має безпосередньо визначати зміст української політики залучення іноземних інвестицій. Як це реалізувати на практиці, потребує окремого обговорення.

І ще раз про конкурентів. На мою думку, потреби поточного та повоєнного відновлення України будуть багато в чому схожі на потреби країн, що розвиваються, в контексті реалізації цілей стійкого розвитку. Мова, зокрема, про те, що протягом 2021−2022 років найбільше зростання кількості нових приватних інвестиційних проектів зафіксовано в сфері інфраструктури (+26%), забезпечення водою та очищення води (+20%) та будівництва об'єктів відновлювальної енергетики (+8%, всі джерела). Тому в названих секторах Україна багато в чому буде конкурувати за інвестиційні гроші саме з цією групою країн. До речі, саме країни, що розвиваються, активно запроваджують різного роду фіскальні і нефіскальні стимули для «перехоплення» інвесторів.

Нові економічні реалії вплинули також на національну інвестиційну політику. Пріоритетом політики країн, що розвиваються, було і залишається залучення інвестицій як ключового елементу економічного відновлення та стратегій розвитку. Водночас, пріоритетом розвинутих країн була і залишається підтримка розвитку відновлювальної енергетики та вуглецевої нейтральності.

Слід зазначити, що в 2022 році низка розвинутих країн запровадили спеціальні податки для компаній, що вплинуло на їхню інвестиційну поведінку. Мета цих податків — це, по-перше, забезпечення справедливого розподілу прибутків в економіці шляхом вилучення частини доходів тих компаній, які найбільше «заробили» за часів пандемії. І, по-друге, мобілізувати необхідні кошти для фінансування програм відновлення та виплати субсидій споживачам енергетичних послуг.

Важливим елементом інвестиційної політики сьогодні стають так звані цільові обмеження інвестицій з міркувань безпеки та захисту стратегічних інтересів. Це явище не є чимось принципово новим, але останнім часом інтенсивність цих процесів зростає. При цьому якщо традиційно ці міркування були «прерогативою» розвинутих країн, то останнім часом вже і деякі країни, що розвиваються, починають застосовувати заходи для захисту окремих стратегічних галузей. І тут ми повертаємось до старої-нової дискусії щодо визначення стратегічних сфер та галузей економіки та державної політики щодо них.

Одним з інструментів забезпечення національних стратегічних інтересів є так званий інвестиційний скринініг, який сьогодні здійснюють 37 країн. Перші механізми такого скринінгу почали виникати у другій половині 2000-х років, і надалі зростала як кількість країн, які запровадили або такий скринінг, або удосконалювали чинні скринінгові режими. Станом на сьогодні можна спрогнозувати, що скринінгові режими посилюватимуться у зв’язку з запровадженням санкцій проти РФ. Тому в цій сфері можна очікувати посилення міжнародної співпраці.

До цього моменту йшлося про контроль інвестицій, які «заходять» у країну, з міркувань захисту національних безпекових та економічних інтересів. Водночас, у 2023 році в США та ЄС активізувались дискусії стосовно створення так званих «спеціальних оглядів інвестицій за кордоном» (outbound investment review mechanism). Зокрема, в США відповідна процедура має бути врегульована спеціальним виконавчим наказом президента США. Поки важко сказати, чи та як вплинуть ці рішення на прямі іноземні інвестиції в Україну.

Ну а висновок традиційно простий. За прямі іноземні інвестиції Україні треба активно боротися.

 

Читайте також