Психологія інвестування в контексті формування оптимальної інвестиційної стратегії та портфеля

Психологія інвестування в контексті формування оптимальної інвестиційної стратегії та портфеля

Ерік Найман, засновник HUG'S: "Психологія може зіграти значну роль інвестиційному подорожі. Ми надаємо керівництво для інвесторів, щоб зрозуміти та зорієнтуватися у ньому".

Коли Гаррі Марковіца, піонера сучасної портфельної теорії, запитали про його власний розподіл інвестицій, він сказав: «Мій намір полягав у тому, щоб якнайменше шкодувати, озираючись на минуле, тому я розділив свої вклади 50/50 між облігаціями та акціями». Психологія керувала його поведінкою.

Незважаючи на те, що створення оптимальної інвестиційної стратегії та портфеля є проблемою фінансової оптимізації, психологія може відіграти значну роль в успіху Інвестиційної подорожі.

ЧОМУ ПСИХОЛОГІЯ ТАК ВАЖЛИВА?

У той час, як фінанси побудовані на моделях «раціональних агентів», які прагнуть максимізувати корисність, повсякденні рішення залежать від таких емоцій, як страх чи жадібність. Насправді, історія рясніє епізодами, коли нефінансові фактори, чи «тваринний дух», керували ринками.

Зважаючи на психологію, ми можемо краще зрозуміти поведінку інвесторів, щоб покращити власний підхід до інвестування. Як людські істоти, ми схильні до поведінкових упереджень – систематичних відхилень від раціональності – які можуть вплинути на прийняття рішень та потенційно знизити прибутковість.

ЩО ЦЕ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІНВЕСТОРА?

Будь-який інвестиційний план має бути адаптований до інвестора. На практиці це означає визначення поведінкових схильностей інвесторів та вжиття заходів щодо максимізації шансів дотримуватися плану, особливо у важкі часи.

Нижче наведено три приклади поведінкових тенденцій та їх інвестиційних наслідків. За допомогою конкретних рішень, спеціальних стратегій виходу ринку із забезпеченням комфорту (наприклад, поетапне входження) чи чітко визначених тригерів для дій, консультант може допомогти знайти способи пом’якшити вплив цих упереджень.

ТЕНДЕНЦІЇ ПОВЕДІНКИ ІНВЕСТОРІВ ТА ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНІ НАСЛІДКИ

Інвестор Поведінкова тенденція Інвестиційний вплив Поведінкова упередженість
А Надмірно збуджується, коли ринки зростають, і значно збільшує схильність до ризику, але панікує, коли ринки падають, і фіксує збитки на дні. Ніжча прибутковість порівняно з тим, якби він просто тримав портфель за часів і зльотів і падінь. Неприйняття втрат
B Не хоче виходити на ринки, коли бачить ризик через наближення, але невизначеної події. Упускає інвестиційні можливості, сидячи на готівці. Неприйняття жалю
С Дотримуючись думки про якусь подію на ринку, він шукатиме лише ту інформацію, яка підтверджує її, щоб виправдати ту чи іншу дію. Рішення щодо розподілу активів приймаються без адекватного врахування довгострокової перспективи. Упередженість підтвердження

ЧИ ВАРТО ЧЕКАТИ, ПОКИ ПРОЙДЕ НЕВИЗНАЧНІСТЬ?

Інвестори, такі як “Інвестор B”, часто відчувають спокусу дочекатися ясності, перш ніж інвестувати. На жаль, завжди є причини сумніватися. Евристика доступності, емпіричне правило мислення, що призводить до того, що [деякі, особливо потенційно негативні та небезпечні] події та дані мають більшу вагу і, отже, більш доступні у свідомості, є ключовим фактором. У міру того, як інвестори надмірно зосереджуються на певних заголовках, невизначеність і нерішучість зростають, затьмарюючи довгострокові дані та тенденції, які керують ринками у довгостроковій перспективі. [Ми завжди знайдемо привід для тривоги та страху]

Ось чому очікування «ідеального часу» часто може призвести до того, що ви сидітимете осторонь довше, ніж очікувалося, потенційно пропускаючи ралі, тоді як інфляція підриває багатство.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО РИЗИКІВ?

Інвестори, стурбовані ризиками, можуть розглянути можливість хеджування. Підхід «ядро-сателіт», у якому сателітний портфель хеджування доповнює основний портфель, може полегшити збереження інвестицій. Це може бути кращим, ніж бінарна ситуація, коли ви знаходитесь на ринку, якщо оптимістичні, і виходите з нього, якщо песимістичні.

Проте вплив ризикових подій ринку може бути непередбачуваним. Існує також ймовірність ризиків, які не було враховано – невідомі.

Однією з запобіжних дій, які інвестор може вжити у цьому випадку, є наявність добре диверсифікованого портфеля. Володіння різними класами активів, секторами та регіонами може забезпечити один із небагатьох способів захисту та отримання вигоди з непередбачених подій.
Зрештою, диверсифікація може допомогти послабити волатильність і, як наслідок, захистити інвестора від емоцій, які вона може спричинити. Це забезпечує будівельні блоки для чіткого та раціонального прийняття рішень.

НАВІЩО ІНВЕСТУВАТИ НА ФОНІ ПОГІРШЕННЯ СИТУАЦІЇ?

Як наголошувалося в макроекономічних главах, ми наближаємося до наступного економічного спаду. Але це не обов’язково має бути приводом для занепокоєння для довгострокових інвесторів. Зрештою, уповільнення темпів зростання не обов’язково є синонімом майже повного краху розвинених економік, який ми пережили у 2008 році. Але навіщо ризикувати капіталом, якщо так звана безризикова доходність від коштів така приваблива?

Готівка, безумовно, може забезпечити короткостроковий комфорт, але у довгостроковій перспективі також необхідно брати до уваги витрати, пов’язані з втраченою прибутковістю інвестицій та ерозією інфляції.
Дослідження Barclays Equity-Gilt, в якому вивчається дохідність британських класів активів з 1899 по 2022 рік, показує, що за 2 роки ймовірність того, що акції перевершать готівку, склала 70%, а за 10 років ця цифра зросла до 91%. Проте попередні результати ніколи не є гарантією майбутніх результатів.

На малюнку нижче показана аналогічна картина з п’ятирічною ковзною прибутковістю гіпотетичного портфеля облігацій США у співвідношенні 60/40 до коштів та інфляції з 1927 року до кінця 2022 року.

Психологія інвестування в контексті формування оптимальної інвестиційної стратегії та портфеля

Імовірність того, що портфель перевершить кошти на 1-річній основі, становила 62,7%, а на 10-річній та 20-річній — 78,8% та 78,7% відповідно.

ДЕ ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ?

Як інвестори ми прагнемо вибрати комбінацію активів, яка забезпечить найбільш підходящу прибутковість із поправкою на ризик у середньостроковій перспективі. Ось чому, незалежно від того, рецесія чи ні, найважливіше те, як акції, облігації, сировинні товари та інші класи активів будуть реагувати на майбутні макро- та мікроекономічні події.

Інвестування – це не лише «ринок». Йдеться також про компанії. Якісні, добре керовані компанії не обов’язково перестають бути такими через похмуре макросередовище.

Так само більшість ринкових новин може бути просто шумом, і інвестори повинні думати про ринкові події в контексті своїх власних портфелів і цілей.

Інвесторам також слід пам’ятати про свій тимчасовий обрій, оскільки це може як відкрити нові можливості, так і запобігти ірраціональним рішенням. Наприклад, ті, хто інвестує з наміром передати багатство наступному поколінню, можуть отримати вигоду з премії за неліквідність, яку пропонують деякі приватні активи.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ІНВЕСТУВАННЯ ЗДАЄТЬСЯ НЕКОМФОРТНИМ?

Інвестори отримують прибуток на свій інвестований капітал за прийняття ризику, а вищі ризики зазвичай приносять вищу очікувану прибутковість (і потенційно вищі втрати). Тому, щоб отримати дохід понад безризикової ставки, необхідно змиритися з дискомфортом, який приходить з волатильністю і невизначеністю.

Інвестори можуть:

  1. Змиритися з цією ціною і отримати довгострокову прибутковість, яка буде пов’язана з профілем прибутковості активів, якими вони володіють.
  2. Тримати активи з нижчою волатильністю та приймати нижчу очікувану прибутковість. Це може зменшити дискомфорт, але може вплинути на здатність інвестора досягти своїх довгострокових цілей.
  3. Спробувати отримати прибуток, уникнувши у своїй плати за спробу вгадати час ринку [market timing]. Однак це складний вид спорту, який може коштувати дорого. В інвестуванні, як і в житті, потрібна смиренність.

ЧИ АКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ В НОВИХ УМОВАХ?

Хоча історія не повторюється точно, вона може римуватися. Ринки рухаються циклічно, із періодами зростання, які змінюються періодами зниження. Так само ринкові настрої часто коливаються між ейфорією та панікою.

Чим далі у минуле, тим більше загальними мають бути історичні висновки. Головний урок полягає в тому, що впродовж усієї історії, незважаючи на збої, довгострокові рушійні сили зростання ринків – людська винахідливість та технологічний прогрес – залишаються на задньому плані. Ми не вважаємо, що є підстави для того, щоби це змінилося.

З емоційної точки зору інвесторам найчастіше легше купити та зберегти інвестиції в добрі часи та складніше у погані. Але саме тоді, коли мислення стада стає екстремальним, з’являються реальні можливості.

ЯК Я МОЖУ ОТРИМАТИ ПЕРЕВАГУ У 2024 РОЦІ?

Цього року, який, схоже, стане випробуванням для інвесторів, принципи інвестування, що не старіють, у поєднанні з сильною поведінкою можуть підвищити шанси на успіх.

Надійний інвестиційний процес, що дозволяє сформувати добре диверсифікований портфель якісних компаній, має стати надійним фундаментом для одержання відповідної прибутковості у середньостроковій перспективі. Але для цього інвестор має бути здатним утримати портфель у скрутні часи.

Ключовим моментом у цьому випадку є усвідомлення власних поведінкових нахилів. Міцна основа для прийняття чітких та раціональних рішень підвищує шанси на зниження ризиків та використання сприятливих можливостей.

Це має надати інвесторам перевагу у 2024 році та в наступні роки.

Читайте також