Аналіз ринку похідних метанолу й 1, 4 - бутандіолу в Україні та світі

Аналіз ринку похідних метанолу й 1, 4 - бутандіолу в Україні та світі

Pro-Consulting спеціально для InVenture представляє аналітику ринку похідних метанолу й 1, 4 - бутандіолу в Україні та світі у 2021 році

1. Ринок України

1.1. Аналіз тенденцій розвитку досліджуваних ринків

Ринок похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу є диференційованим за продукцією, що на ньому присутня. В даному дослідженні розглядаються такі його складові:

 • похідні метанолу: формалін, карбамідо-формальдегідний концентрат (КФК), карбамідо-формальдегідні смоли (КФС), синтетичний каучук, штучні волокна, синтетичне рідке паливо (СРП), уротропін, етилен, пропілен;
 • похідні 1,4 – бутандіолу: політетраметиленетергліколь (ПТМЕГ), полібутилентерефталат (ПБТ), гаммабутиролактон (ГБЛ).

Формалін — водометанольний розчин формальдегіду, безбарвна прозора рідина з різким подразнювальним запахом, токсична, використовується як засіб для дезінфекції, фіксації, дублення тощо. В якості фіксатора може бути замінений іншими нетоксичними речовинами, наприклад, на основі гліоксалю.

Карбамідо-формальдегідний концентрат – водний розчин формальдегіду (метиленгліколь), стабілізований карбамідом. Використовується як сировина для КФС. Аналогом може бути фенол-формальдегідний концентрат, відповідно, для виробництва ФФС.

Карбамідо-формальдегідна смола – синтетична смола з групи амінопластів, продукт поліконденсації карбаміду з формальдегідом. Використовується в деревообробній промисловості, замінником може бути фенол-формальдегідна смола.

Синтетичний каучук – синтетичний замінник натурального каучуку. Вихідною речовиною для одержання штучного каучуку служить ненасичений вуглеводень з двома подвійними звязками бутадієн (дивініл). Широко застосовується в промисловості як матеріал для виготовлення виробів на його основі, а також поширеного матеріалу – гуми. Альтернативні подібні матеріали – матеріали-суміші з каучуком, шкіра, пластик тощо залежно від сфери застосування продукції.

Штучні волокна – волокна  які одержують з продуктів хімічної переробки природних полімерів. В даному дослідженні розглядається ацетатне волокно – речовина, похідна від метанолу. Штучні волокна можуть бути замінені натуральними, або одне одним (віскозне волокно, купро, альгінат тощо).

Синтетичне рідке паливо – це тип палива для двигунів внутрішнього згоряння, отримане шляхом хімічного синтезу. Розглядається як альтернатива бензину та дизельному паливу.

Уротропін – біла кристалічна речовина, легко розчиняється у воді та спирті, утворюється при взаємодії аміаку з формальдегідом. У харчовій промисловості зареєстрований як добавка-консервант E239, відповідно, замінюється іншими харчовими добавками-консервантами.

Етилен – безбарвний газ із слабким приємним запахом. Застосовується для синтезу етилового спирту і виробництва важливих полімерних матеріалів (поліетилен та ін.), а також для синтезу інших органічних речовин.

Пропілен – безбарвний газ із слабким запахом. Є важливою сировиною нафтохімічної промисловості. Використовується при виробництві пластмас, каучуків, масел тощо. Частково етилен та пропілен можна вважати взаємозамінними, до прикладу, у виробництві пластмаси.

Політетраметиленетергліколь (ПТМЕГ, політетрагідрофуран) – біле  воскове тверде тіло. Політетрагідрофуран перетворюється на прозорі рідини, коли температура перевищує кімнатну. Використовується у створенні пружних волокон, таких як спандекс для стретчових тканин та поліуретанових смол. Може бути замінений іншими восковими полімерами.

Полібутилентерефталат - це полімер, що набув широкого поширення як конструкційний пластик,  є термопластичним матеріалом. Можна замінити іншими термопластичними полімерами (полістирол, поліметилметакрилат, поліетилен, поліпропілен тощо).

 Гаммабутиролактон - лактон γ-оксимасляної кислоти (ГОМК), безбарвна гігроскопічна рідина з ефірним запахом. В промисловості використовується в якості розчинника, може бути замінений іншими розчинниками (діетиловий ефір, ацетон, спирти тощо). Рекреаційне використання повязано з ефектами гаммаоксимасляної кислоти. ГОМК - депресант, який використовується як психоактивна речовина. У маленьких дозах ГБЛ використовується як стимулюючий засіб відвідувачами нічних клубів (аналогічно до оксибутирату натрію). В Україні законодавчо не фіксується як наркотичний засіб.

Детальніше про сфери застосування досліджуваної продукції – в п.2

Фактори впливу на ринок похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу.

 • Сировина. В першу чергу залежить від видобутку нафти. Для синтетичного рідкого палива сировиною є природний газ, тверді горючі копалини, рослинні продукти. Важливо відмітити, що ринок є цілком імпортозалежним.
 • Попит на продукцію сфер застосування. Детальніше – п. 2
 • Фактор логістики. Залежить від цін на паливо, наявності складських приміщень. Особливо загострився в 2020 році в період жорстких карантинних обмежень.
 • Державне регулювання. Особливо стосується сегментів, у яких відсутнє внутрішнє виробництво (контроль ставки імпортного мита). До прикладу, цей фактор зачепив ринок карбамідо-формальдегідних смол, детальніше – п.1.4.

1.2. Основні показники. Ємність ринків в 2016-2020 рр.

Розглянемо динаміку ємності досліджуваних ринків в Україні в 2016-2020 рр.

Діаграма 1

Аналіз ринку похідних метанолу й 1, 4 - бутандіолу в Україні та світі

Джерело: за даними Державної служби статистики України, Митної служби України, оцінка Pro-Consulting

У 2020 році реалізовано лише третину виробленого в Україні формаліну, а отже, зростання ємності ринку на 88,2% не свідчить про зростання споживання цього продукту. Ймовірно, що Карпатсмоли планують реалізовувати продукцію за кордоном.

Весь пропілен, який виробляється в Україні, експортується, натомість майже весь етилен реалізується на внутрішньому ринку.

У сегментах з малими обсягами імпорту й відсутнім виробництвом перепади в сотні відсотків не мають суттєвого значення, оскільки цей перепад може спричинити одна поставка.

Споживання пропілену в Україні фактично немає, оскільки вся продукція, що виробляється, вивозиться за кордон, а імпорт має малі обсяги. Більшість досліджуваних сегментів – виключно імпортна продукція.

1.3. Обсяги виробництва в натуральному та грошовому вимірі та частки виробників, наявність експорту

З 12 досліджуваних продуктів – похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу – в Україні виробляються тільки 5, інші на внутрішньому ринку представлені виключно імпортом.

Виробництво формаліну є відносно невеликим, тому сильні коливання в обсягах викликано нарощенням виробничих потужностей єдиного виробника. Якщо в 2019 році частка української продукції на ринку формаліну складала всього 16,4%, то в 2020 завдяки зростанню обсягів виробництва у майже 8 разів ця частка складала вже 72%.

Загальним для всіх досліджуваних продуктів, окрім формаліну, є зниження темпів виробництва в 2020 році у зв’язку з пандемією COVID-19, карантинними обмеженнями та падінням економічної активності внаслідок цього.

Формалін та карбамідо-формальдегідний концентрат наразі не експортуються з України.

1.4. Обсяги, структура, географія імпорту в 2016-2020, частки імпортерів

Оскільки в деяких сегментах внутрішній попит не сформовано, або обсяги споживання невеликі, в обсягах імпорту спостерігаються сильні коливання, не пов’язані з динамікою попиту.

У липні 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі –  Комісія) прийняла рішення №АД-392/2018/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації», згідно з яким установила остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації (або без сертифікату походження), що має такий опис:

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння (у відсотках до митної вартості товару) остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище, з Російської Федерації у розмірі 39,94%. КФК (карбамідо-формальдегідний концентрат) не потрапив під зазначені вище антидемпінгові заходи.

Як наслідок, різке зростання імпорту КФС в другій половині 2018 року в порівнянні з першою половиною 2018 з Білорусі (в 8 разів) і зниження обсягів імпорту з Росії втричі.

Стабільно прослідковується зростання імпорту КФК, окрім провального 2020 року, а оскільки головний попит на КФК – виробництво смоли, це свідчить про зростання попиту на обидва продукти (КФК і КФС).

У зв’язку з трендом на здоровий спосіб життя і переходом багатьох курців на альтернативні способи куріння (системи нагрівання табаку, вейпи тощо), імпорт штучних волокон (ацетатного волокна) знижується.

Діаграма 2

Структура імпорту досліджуваних похідних метанолу й 1, 4 – бутандіолу за видами в Україну в 2020 р., в натуральному і грошовому вираженні

Аналіз ринку похідних метанолу й 1, 4 - бутандіолу в Україні та світі

Джерело: за даними Державної служби статистики України, Митної служби України, оцінка Pro-Consulting

Більше половину ринку похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу в натуральному вираженні складають сумарно КФК і КФС, в той час як в грошовому – лідерство за сегментом синтетичного каучуку та штучних волокон.

2. Споживчий сегмент в Україні

 • Хімічна промисловість

Деякі з досліджуваних речовин використовуються для виробництва інших хімічних речовин. Наприклад, з карбамідо-формальдегідного концентрату виробляється карбамідо-формальдегідна смола, етилен і пропілен полімеризуються у поліетилен і поліпропілен відповідно (найпопулярніші види пластиків на сьогодні), ПТМЕГ використовується у виробництві штучних ниток.

Хімічна промисловість впродовж останніх 5 років показувала зростання за показником обсягу реалізації хімічної продукції, темпи зростання показали зменшення зростання в 2019 і продовження цієї тенденції в 2020 році, частково в 2020 це викликано загальним економічним спадом з причини COVID-19, однак позитивна тенденція все ж зберігається.

У світі хімічна промисловість активно розвивається, не беручи до уваги коронавірусний 2020 рік.

 • Деревообробна промисловість

В деревообробній промисловості, а саме у виробництві ДСП, активно використовується КФК і КФС.

Загалом ринок ДСП розвивається завдяки тому, що на більш якісну та дорогу дерев’яну продукцію попит є меншим, аніж на стружкову, однак в 2019 році почався спад виробництва ДСП, який продовжився в 2020 році.

На світовому ринку деревообробна промисловість розвивається, однак зростання виробництва продукції з деревини стримується зростанням пластикового виробництва. За прогнозами експертів, у 2022 році ринок досягне 5,5 млрд. дол., щорічно збільшуючись на 3,7%.

 • Електротехнічна промисловість

В електротехнічній промисловості використовується полібутилентерефталат (катушки, освітлювальна арматура, розетки, виключателі, датчики, деталі систем запалювання та бортового живлення, корпуси побутових електроприладів, ручки, підставки, ізоляція електродвигунів тощо), а також гаммабутиролактон (органічний розчинник в електролітичних конденсаторах).

Протягом досліджуваного періоду електротехнічні промисловість України за обсягами реалізації електричного устаткування показувала зростання в 2017-2018 рр., в 2019 році спостерігали невеликий спад. В 2020 році спад посилився через вплив пандемії коронавірусу на економіку України.

На світовому ринку електротехніки присутні такі тренди:

 • Енергозбереження;
 • Зростання збірного виробництва;
 • Розширене використання стійких матеріалів;
 • Тренд на розвиток цікавих для споживача технологій (доповнена реальність, смарт-дім тощо).
 • Виробництво сигарет

Ацетатне волокно, основне штучне волокно, виготовлене з похідних метанолу, в основному використовується у виробництві сигаретних фільтрів.

Через поширення звичок здорового способу життя й зростання популярності альтернативних товарів для куріння (вейпів, систем нагрівання табаку тощо), динаміка виробництва сигарет в Україні стабільно показує спад. Такий самий тренд застосовується й до світового виробництва.

 • Рослинництво

Формалін використовується як засіб для обробки зерна та коренеплодів та дезінфекції ґрунту.

Оскільки вирощування зернових є одним із найпотужніших секторів економіки України, відповідно, і попит на формалін в цьому секторі економіки є стабільним.

Очікується, що світовий ринок сільського господарства зросте з 9602,79 млрд доларів у 2020 році до 10181,92 млрд доларів у 2021 році при сукупних щорічних темпах зростання 6%.

 • Виробництво гумових виробів

В цьому секторі промисловості синтетичний каучук є одним із основних видів сировини.

Протягом досліджуваного періоду спостерігалося стабільне зростання виробництва виробів з гуми. Не дивлячись на загальне падіння виробництва в 2020 році з причини пандемії COVID-19, в цей рік теж спостерігалося зростання виробництва, в тому числі й за рахунок гумових захисних виробів, у першу чергу, рукавичок.

 • Виробництво ікорних консерв

У консервація ікри використовується уротропін. Однак існують також і інші консерванти-замінники, оскільки уротропін (Е239) – речовина, що стимулює розмноження мікроорганізмів і може викликати алергічну реакцію.

Виробництво ікри сильно залежить від розвитку рибного господарства. Загалом виробництво ікри показує позитивну тенденцію за винятком 2019 року.

 • Текстильна промисловість

У текстильній промисловості використовується формалін для підвищення опорності виробів до зминання та усадки, а ПТМЕГ використовується у виробництві спандексу (еластану).

Якщо на текстильні вироби попит стабільно високий, то на одяг, взуття та аксесуари зі шкіри попит дещо знижується у зв’язку з поширенням ідей захисту тварин. Однак, оскільки шкіра за характеристиками багато в чому перемагає матеріали-замінники, вона все ще лишається важливим матеріалом на ринку, тому обсяги спадання реалізації текстильної та шкіряної продукції незначні, а до 2018 року спостерігалося зростання.

 • Виробництво біопалива

ЄС є найбільшим у світі виробником біодизелю. Біодизель також є найважливішим біопаливом у ЄС і становить близько 85 відсотків загального ринку транспортного біопалива. Біодизель був першим біопаливом, розробленим та використаним у ЄС, прийнятим транспортним сектором у 1990 -х роках. Цілі ЄС щодо біопалива визначені в Директиві 2003/30/EU (орієнтовні цілі) та у Червоному документі 2009/28/EU (обовязкові цілі).

Таблиця 3

Виробництво біопалива з метилових ефірів жирних кислот (МЕЖК) в країнах ЄС в 2016-2020 рр., млн літрів

Країна

2016

2017

2018

2019

2020

Німеччина

3543

3644

3578

3862

3300

Франція

3152

3135

2806

2556

2045

Іспанія

1319

1721

2008

1835

1600

Польща

985

1019

1000

1091

1110

Нідерланди

638

1112

1022

1079

1080

Великобританія

496

490

500

510

510

Італія

398

599

511

511

450

Інші

2229

1516

1077

1669

2443

Всі країни ЄС

12760

13236

12504

13113

12543

Темп приросту, %

 

3,7%

-5,5%

4,9%

-4,3%

Джерелоза даними USDA

Оскільки біопаливо є екологічною альтернативою іншим видам палива, логічним є нарощення обсягів виробництва, в тому числі й країнами Європи.

В Україні біопаливо виробляється переважно фермерськими господарствами, на даний момент цей сегмент мало розвинений.

3. Світовий ринок та ринок Європи

Оскільки усі досліджувані продукти є продуктами нафтопереробки, доцільно розглянути динаміку видобутку нафти. Світове видобуток сирої нафти у 2020 році впав на 6,1% через пандемію COVID-19. Міжнародні ціни на нафту в 2020 році впали більш ніж на третину через значне падіння світового попиту, спричинене пандемією COVID-19 та заходами карантину. Як наслідок, ОПЕК+ у квітні 2020 року погодилася скоротити загальний видобуток сирої нафти на 9,7 Мб/д протягом періоду 1 травня 2020 р. - 30 червня 2020 р. (продовжено до кінця липня 2020 р.), прагнучи скоротити надлишок світової пропозиції та стримати падіння ціни на нафту. Обмеження були послаблені з серпня 2020 року (глобальне скорочення обмежено до 7,7 Мб/д).

Гаммабутиролактон (ГБЛ) на даний момент зареєстрований як наркотик, заборонений до імпорту або до зберігання в деяких країнах світу (Австралія, Гонконг, Нідерланди, Великобританія, Норвегія, Канада), в багатьох інших не фіксується законодавчо, однак знаходиться на спеціальному обліку. Такі заходи було вжито як реакція на летальні випадки вживання ГБЛ разом із алкоголем. У шлунку ГБЛ і алкоголь утворюють гаммагідроксибутират – наркотик-депресант. Не дивлячись на це, використовується в хімічній промисловості.

Оскільки сфери застосування досліджуваної продукції показують переважно зростання, загальним трендом для обсягів світового виробництва похідних метанолу й 1, 4 – бутандіолу у 2016-2019 рр. було зростання. 2020 рік під впливом пандемії позначився загальним скороченням обсягів виробництва.

Обсяги виробництва синтетичного рідкого палива подано за інформацією виробництва біопалива в цілому, штучних волокон – за усіма штучними волокнами (не лише похідними метанолу).

Серед досліджуваних продуктів переважно скорочення показує ринок полібутилентерефталату, оскільки частково попит на цей продукт заміщується іншими полімерами, більш дешевими, простими у виробництві та універсальними в застосуванні.

Світове виробництво досліджуваної продукції будується за принципами наявності видобутку в країні нафти та ступеня розвиненості хімічного виробництва. Відповідно, країни-світові лідери на досліджуваному ринку – США, країни Європи з лідерством Німеччини, арабські країни (ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, Іран та інші), країни Азії (Китай, Південна Корея, Японія). Якщо в арабських країнах концентрується переважно виробництво етилену і пропілену (більш простих в обробці нафтопродуктів), то в Європі та Азії, незважаючи на менші обсяги видобутку (окрім Китаю), – подальша хімічна обробка нафтопродуктів, тобто, інша досліджувана продукція.

За даними Inaugural Ethylene Forum, найбільшими виробниками етилену є США, Канада, Саудівська Аравія, Катар, Іран, Кувейт, Південна Корея, Тайвань, Японія, Сінгапур, Малайзія, Тайланд. Оскільки пропілен також видобувається безпосередньо з нафти, ці країни є і лідерами по виробництву пропілену.

Діаграма 3

Частки країн-виробників синтетичного рідкого палива (біопалива) у світі в 2020 році, в натуральному вираженні, %

Аналіз ринку похідних метанолу й 1, 4 - бутандіолу в Україні та світі

Джерело: за даними Statista.Com

Як видно з діаграми 3.3.1, більше половини СРП (біопалива) виробляється в США та Бразилії.

Найбільшими виробниками ПТМЕГ є німецька компанія BASF (PolyTHF) та американська Invista (Tetrathane).

Найбільшими виробники ГБЛ: BASF, Ashland, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Corporation, Dairen Chemical, Taizhou Yanling Fine Chemicals, MYJ Chemical, Nanjing Jinlong Chemical, Xuchang Rida-Bio, Binzhou Yuneng Chemical, Shanxi Sanwei group, Hefei TNJ Chemical Industry.

Найбільші виробники уротропіну: Hexion, Metafrax, INEOS, Щекіноазот, CHEMANOL, Caldic, MGC, KCIL, Simalin, Sina Chemicals, Hay Resins.

4. Висновки та прогнози

За результатами аналізу, можна підсумувати, що в розрізі досліджуваних сегментів ринок похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу є вкрай нерівномірним. Присутні сегменти, на які існує стабільний попит як у світі, так і в Україні, присутні й ті, попит на які є, однак стабільно зменшується, а також можна виділити ті продукти, попит на які існує у світі, однак в Україні не сформований. Наприклад, в Україні фактично відсутнє споживання пропілену в промислових масштабах, увесь вироблений пропілен експортується.

Щодо світових тенденцій ринку пропілену та етилену, то, за даними Statista.Com, очікується, що за 11 років світові виробничі потужності пропілену збільшаться до приблизно 192 млн. тон до 2030 року, головним чином через відкриття заводів з виробництва пропілену в Азії та на Близькому Сході протягом цього періоду. Очікується також, що світові виробничі потужності етилену зростуть приблизно з 200 млн. тонн у 2020 році до приблизно 300 млн. тонн до 2025 року.

Також в Україні немає стабільного попиту на ПТМЕГ, оскільки українські заводи хімічних волокон не займаються виробництвом штучних ниток на його основі. Однак, зважаючи на те, що в світі волокна з політетрагідрофурану (ПТМЕГ) є досить популярними, широко використовуються в пошитті спортивного одягу та взуття, цей напрям у виробництві міг би стати перспективним в Україні.

Гаммабутиролактон так само споживається в Україні в малих обсягах, зважаючи на його негативну репутацію в світі, мінімізація обігу даного продукту на внутрішньому ринку стримує ризик сплеску торгівлі цим продуктом у якості наркотичної речовини. Оскільки існує безліч інших речовин, які використовуються в промисловості в якості розчинників, розвиток цього сегмента як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках не є перспективним.

Щодо споживання штучних волокон-похідних метанолу, то, зважаючи на те, що основний попит на цей продукт забезпечує тютюнова галузь, розвиток цього сегмента на ринку не є перспективним. Поширення тренду на здоровий спосіб життя та розширення списку альтернативних продуктів для куріння (системи нагрівання тютюну, вейпи тощо) несприятливо впливає на ринок сигарет, що суттєво скорочує споживання ацетатного волокна.

Стосовно інших досліджуваних сегментів, очікуємо зростання ринків як в Україні, так і в світі загалом.

Формалін має широкий спектр застосуванння. В період пандемії COVID-19 зростає попит на дезінфекційні засоби, що позитивно впливає на попит на цей продукт. Сільське господарство є стабільним споживачем формаліну в якості дезінфектора, оскільки агроринок є одним із найважливіших в економіці України.

Сегменти карбамідо-формальдегідного концентрату та карбамідо-формальдегідної смоли також показуватимуть позитивні показники розвитку. Оскільки виробництво деревостружкових плит, яке є основним видом застосування цих продуктів, є важливим для деревообробної галузі з причини дешевизни продукції і, як наслідок, високого попиту на неї в населення, попит на ці два продукти також зростатиме. Зростання в 2021 році, скоріш за все, буде дещо стрибкоподібним, щоб компенсувати суттєве зниження ринку в 2020 році. Розвиток деревообробної промисловості позитивно вплине і на споживання формаліну. Стримуючим фактором буде розвиток виробництва пластику, оскільки пластикові меблі, панелі тощо створюють конкуренцію дешевій деревостружковій продукції.

Синтетичний каучук споживається в Україні у великих обсягах, є основою виробництва гумових, латексних виробів тощо. Зважаючи на розвиток автомобільної промисловості (споживання шин), а також зростання потреби в засобах захисту з латексу, сегмент показуватиме зростання. Запуск власного виробництва синтетичного каучуку створив би на ринку більш дешеву продукцію, конкурентну до імпортного каучуку.

Споживання синтетичного рідкого палива активно зростає у світі і впроваджується в багатьох державах як екологічна альтернатива традиційному паливу. Зважаючи на відсутність виробництва СРП з метанолу в Україні на даний момент, в майбутньому є перспективи появи української продукції, окрім як імпортної.

Уротропін має широкий спектр застосування. Харчова промисловість, в якій продукт використовується як консервант Е239, зважаючи на зростання населення в світі, нарощує обсяги виробництва, однак в Е239 є певна негативна репутація відносно впливу на здоров’я людини, що споживає його в їжу, тому конкуренцію можуть створити інші консерванти. Також перспективним є розвиток ринку фармацевтичних препаратів.

Ринок полібутилентерефталату показуватиме зростання після подолання наслідків COVID-19, які відчутні ще в 2021 році, оскільки пластикове виробництво в світі зростає. Однак суттєво стримуючими факторами є відносна взаємозамінність полімерів, тому цей матеріал залишиться продуктом з обмеженими обсягами споживання і не пережене за цим показником поліетилентерефталат, поліетилен, поліпропілен тощо.

Читайте також