Титановий потенціал України: запаси титану в Україні на 440 років!

Титановий потенціал України: запаси титану в Україні на 440 років!

Титанова галузь України вимагає близько $1 млрд. інвестицій у розширення діючої сировинної бази, а також створення та зміцнення прокатних потужностей.

Позитивною тенденцією є те, що низка перспективних проектів із розробки ільменітових родовищ переходить у практичну фазу реалізації.

Наразі Україна є однією з пяти країн-виробників концентратів титанових руд у світі. На її території зосереджено 20% світових запасів та видобутку ільменіту, включаючи 40 титанових родовищ (з яких: 1 – унікальне, 13 – великих, 12 – розвіданих, 5 – розроблюваних). У колишньому СРСР частка України у виробництві концентрацій ільменіту становила 90%.

Запаси титану в Україні є на 440 років

Мінерально-ресурсна база титану України представлена різними за масштабом оруднення та генезису родовищами, що знаходяться на різних стадіях геологічного вивчення. Основні ресурси зосереджені у великих ільменітових та ільменіт-рутил-цирконових розсипних родовищах. Крім того, в межах України розташоване найбільше в Європі Стремигородське корінне родовище, яке також є комплексним. Відпрацювання титанових обєктів з позицій комплексності дозволить забезпечити їхнє раціональне освоєння та значно підвищити рентабельність.

Промислове вилучення титану переважно відбувається з ільменіту – FeTiO3 (36,8% заліза, 31,6% кисню, 31,6% титану) і рутила – TiO2 (60% титану, 40% кисню). За інформацією відділу геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАНУ, загалом ресурси титанових руд України оцінюються потенційно у 20%, а затверджені запаси перебувають у межах 7–12% від світових запасів. В Україні розвідано 26 родовищ титанових руд, що мають комерційні запаси, а крім них – ще 48 родовищ, запаси та ресурси яких оцінені заздалегідь та становлять, умовно, «базу запасів титану країни». При цьому сумарно запаси та база запасів титанових руд України, за їх оцінками, «перевищують запаси будь-якої іншої країни світу».

Виходячи з діючих ліцензій на експлуатацію (видобуток) 17 найбільших титанових родовищ (з 26, запаси яких затверджено Державною комісією з запасів корисних копалин та внесено до Державного фонду корисних копалин), запаси титанової сировини в Україні станом на початок 2010 р. становили близько 184 млн. тон TiO2. Цих запасів, за збереження нинішнього середньорічного видобутку, вистачить на 440 років!

У той же час, незважаючи на великий обсяг запасів, слід зазначити, що сама титанова сировина відноситься, переважно, до категорії «бідного» та «убогого», з високою волатильністю мінерального складу та полікомпонентним складом. Ці чинники зумовлює, за інших рівних умов, підвищені витрати на збагачення (концентрацію). Але при високому рівні збагачення та за умов подальшої глибокої утилізації всіх базових та супутніх компонентів ці витрати часто цілком «окупаються». Решта виробничих, трудових та екологічних ресурсів в Україні, необхідних для титанової промисловості, дотепер залишаються цілком конкурентними.

Попереду Китаю, Бразилії та Індії

Історичний максимум виробництва титанової сировини в Україні припадає на 2008 р., коли обсяги  видобутку титану склали щонайменше 414 тис. тонн TiO2. Тобто фактичний видобуток титанової сировини в Україні на 10-15% вищий, ніж він оцінюється авторитетним американським виданням Mineral Commodity Summaries (359 тис. т TiO2), і практично відповідає оцінкам українських вчених (380-400 тис. т TiO2). За співвідношенням «запаси/річний видобуток» у 2008 р. Україна стала світовим лідером, суттєво випередивши Китай, Бразилію та Індію, які слідують за нею.

Зазначимо, що окрім двох державних гірничих підприємств (Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК), згідно із законодавством віднесених до категорій «що не підлягають приватизації» та «мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави», в Україні видобутком та збагаченням титанової сировини займається ще 3 підприємства: «Валки-Ільменіт» (випуск ільменітового концентрату, викопного з вмістом TiO2 – важливого компонента в хімічній промисловості, виробництві побутової техніки та ВПК), Демуринський ГЗК (видобуток та збагачення титано-цирконієвих руд, «Підприємство «Цвітмет» (видобуток та продаж) та концентратів).

«Нові ластівки»

У липні 2010 р. «виробничо-комерційна фірма «Велта» (Дніпропетровськ) розпочала будівництво ГЗК з видобутку рудних пісків та виробництва ільменітового концентрату на Бірзулівському родовищі (Кіровоградська обл.) і після його завершення планується розпочати промисловий видобуток до літа 2011 року. Обсяги видобутку та виробництва ільменітового концентрату становитимуть 185 тис. т на рік. Продукція вже протестована провідними підприємствами споживачів як вітчизняними, і західними.

За словами керівника підприємства «Велта» Андрія Бродського, загальні інвестиції у розвиток комбінату цього року становитимуть близько 100 млн. дол. (частина коштів – кредит одного з провідних європейських банків), а на сьогодні вже вкладено близько 15 млн. грн. При цьому використано нетривіальну для України схему фінансування – для цього налагоджено співпрацю з чеською «Експортно-гарантійною та страховою компанією» («EGAP»). Генпідрядником робіт та постачальником обладнання виступає чеська компанія «PSG».

На початку 2011 р. ВКФ «Велта» планує освоєння ще двох-трьох родовищ із початковою розвідкою та підтвердженням запасів у Державному комітеті із запасів з метою розширення сировинної бази загальним обсягом мінімум до 25 млн. т ільменітового концентрату., а у 2012 р. планується будівництво металургійного заводу із виробництва титанового шлаку. Обсяг продукції, що буде випускатися, складе не менше 300 тис. тонн на рік. Вкладення у розробку родовищ та будівництво металургійного комбінату, за словами А.Бродського, становитимуть близько $200 млн.

Крім Бірзулівського родовища, на фінальній стадії створення виробничих потужностей з видобутку титанової сировини в Україні знаходиться ще «Міжріченський ГЗК» (75% його акцій контролює Ostchem Holding і ще 25% належать державі, розробляє однойменне родовище ільменітових руд, які мають покрити близько третини річних потреб "Кримського титану"). На початковій стадії розвідки родовищ та виконання проектних досліджень знаходяться ще 4 родовища, передані у користування «Тако», «Феррекспо» та ПП «Сіріус».

Титановий потенціал України: запаси титану в Україні на 440 років!

Український титан. Де родовища титану в Україні? Яке місце посідає Україна з видобутку титану? Скільки титану в Україні? Якій країні належать найбільші поклади титанових руд? Титанова галузь України. Найбільше родовище титану в Україні. Титан в Україні. Світове виробництво титану. Поклади титану в Україні. Запаси титану у світі. Запаси титану в Україні. Ільменіт та ільменітовий концентрат Україна. Титановий завод України. Титанові родовища України. Титанова руда в Україна. Мапа покладів титану в Україні. Корисні копалини карта України.

Читайте також