Аналіз ринку насіння соняшника та фісташок в Україні

Аналіз ринку насіння соняшника та фісташок в Україні

Pro-Consulting спеціально для InVenture представляє аналітику ринку насіння соняшнику та фісташок в Україні у 2019-2023 роках

1. Фактори впливу на ринок насіння соняшника та фісташок в Україні

На ринку насіння та фісташок відбулися значні зміни протягом періоду 2022-2023 рр.

Основними чинниками, які вплинули на обсяг ринку були зниження чисельності населення, зростання цін та зміна бюджету витрат на цільову продукцію ринку. Втрата частини території внаслідок окупації, бойових дій тощо зумовили скорочення ринку в 2022 році.

Основними перепонами розвитку ринку з боку попиту виступили міграція населення, зниження доходів, а також інфляція. З боку пропозиції на ринку чинниками, які впливали на зменшення обсягу виробництва насіння соняшнику були зниження обсягу реалізації продукції, зменшення сировинної бази, а також зменшення експорту соняшника в 2022 році.

2. Виробництво насіння соняшника та фісташок в Україні

Таблиця 1

Аналіз ринку насіння соняшника та фісташок в Україні

У структурі споживання протягом усього періоду переважає вітчизняне виробництво продукції. Виробництво насіння соняшнику в Україні у 2022 році знизилося незначно порівняно з довоєнним періодом (близько 7 %) та становило 13,56 тис. тонн.

Ємність ринку фісташок збільшилась у 2020 на 104 % від показників попереднього періоду, протягом 2021 року - на 43 %, але в наступному періоді  скоротилася на 95 %.

Загалом підприємства-виробники сконцентровані в центральній і південній частинах України, що зумовлюється близькістю до традиційних полів, які засіваються соняшником.

Основними виробниками насіння соняшнику протягом останніх років є компанії «Снек продакшн» та «Лідер Снек» із загальною частиною ринку близько 83 %

Лідери ринку мають у своєму розпорядженні кілька брендів насіння, виокремлених за якістю продукту, ціновою категорією і, меншою мірою, сегментом споживачів. Найбільші виробники насіння займаються також виробництвом інших видів насіння і снеків, діяльність спрямована на широкий сегмент споживання загалом. Дрібні компанії займаються вузькоспрямованим виробництвом, оскільки мають обмежені обсяги вхідної сировини, низькопродуктивне обладнання та слабку збутову мережу, а виробництво пакетованого насіння має нішевий характер.

Діаграма 2

Аналіз ринку насіння соняшника та фісташок в Україні

Як показує дослідження, скорочення обсягу виробництва та реалізації продукції на 7-8 % в 2022 році супроводжується такими тенденціями, як: зменшення асортименту продукції з добавками, зосередженість на основній продукції та посилення конкурентних переваг найбільших операторів ринку. Частка малих виробників на ринку скорочується, а конкурентні позиції лідерів посилюються.

3. Зовнішня торгівля насінням фісташки в Україні

Ринок фісташки в Україні в 2021 році був досить конкурентним. У 2022 році ситуація суттєво змінилася – зменшився як загальний обсяг ринку, так і кількість операторів ринку. Багато компаній вийшли з ринку або припинили імпорт фісташки. Збільшилася концентрація ринку. Останні тенденції на ринку фісташок свідчать про його загальне скорочення через вихід більшості операторів.

Діаграма 3

Аналіз ринку насіння соняшника та фісташок в Україні

У 2021 році імпорт фісташок до України склав  0,96 тис. т.. В 2021 році ця цифра збільшилась на 44%. Однак вже в 2022 році можна було побачити стрімке меншення імпорту- на цілих 95%.

4. Канали збуту насіння соняшника та фісташки в Україні

Основними способами реалізації продукції є:

  • Продаж в оптово-роздрібній мережі FMCG офлайн (супермаркети, продовольчі магазини, кіоски, тощо);
  • Використання онлайн-майданчиків (платформ та сайтів) для реалізації продукції.

При цьому можна виділити два основних сегменти ринку – В2В та В2С. На даний момент онлайн-майданчики (переважно сайти компаній) використовуються саме для реалізації продукції на В2В сегмент (для ФОП-ів, та інших комерційних посередників), але використання онлайн-майданчиків, таких як Розетка, Zakaz.ua, Prom.ua тощо може надати переваги тому оператору ринку, який знайде в цьому каналі розподілу потрібну цільову аудиторію.

Висновки

Основним чинником змін ринку залишається воєнний стан економіки України. Положення ринку  залежатиме від того, як воєнні дії далі впливатимуть на споживачів (населення в цілому та цільову аудиторію) ринку, що буде відображатися на попиті на насіння та фісташки.

Відновлення ринку протягом найближчих років є малоймовірним, якщо враховувати вплив демографічних, економічних чинників та тенденцій ринку. Але вже в 2024 році, за інших сприятливих чинників (врожайність, відновлення попиту, смаки споживачів), очікується зростання ринку у порівнянні з обсягом 2023 року.

 

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

+38 (044) 233-34-32
[email protected]

Читайте також